We krijgen altijd veel vragen voor het plaatsen van zonneschermen. Zowel horizontale als verticale zonne- schermen, maar ook de traditionele zonnescherm.

Nu is het bij de meeste urbanisaties /resorts zo dat de community bepaald wat wel of niet is toegestaan tav type, maat en kleur.

Wij kunnen leveren wat u wenst, en kunnen kortsluiten met uw community wat wel en niet toegestaan is.

 

We always get a lot of questions about installing sunshades. Both horizontal and vertical sunshades, but also the traditional sunshade.

Now in most urbanizations / resorts, the community determines what may or may not be allowed by type, size and color.

We can deliver what you desire and can short-circuit with your community what is and is not allowed.