Dit zwembad hebben we recentelijk geheel vernieuwd. De huiseigenaren waren een kleine 10 jaar niet in de woning geweest en hebben het ook niet onderhouden. Met als gevolg dat het zwembad scheuren had, de tegeltjes vergaan waren en het gehele pomphuis leeggeroofd was.

We hebben het geheel weer in de nieuwe staat gebracht door eerst alle tegeltjes uit het zwembad weg te halen en vervolgens de scheuren te repareren. Als tweede stap hebben we zwembad gestuct en voorzien van bouwgaas en vervolgens hebben we er een laag speaciale hars op aangebracht zodat we een zo laag mogelijk kans hebben op toekomstige scheuren. Vervolgens hebben we het zwembad weer volledig voorzien van tegeltjes en een sierrand en gevoegd.

We recently renewed this swimming pool completely. The homeowners had not been in the home for 10 years and didn’t maintained it meanwhile. As a result, the pool had cracks, the tiles were gone and the entire pump house had been drained.

We have brought the whole thing back into a new state by first removing all the tiles from the pool and then repairing the cracks. As a second step, we plastered the swimming pool with construction gauze and then applied a layer of special resin so that we have little chance of future cracks. We then fully equipped the swimming pool with tiles and an ornamental border. After that we have regrouted the pool completely.